Vi jobber kontinuerlige med å ta flere riktige steg i grønn retning!

 

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!
Denne høsten bytter vi det meste av bilparken vår til EL-biler.
Det legges i disse dager solcellepaneler på taket av kontor/lager bygningen vår, og
deler av bygget på ca 600 kvadrat tilleggs isoleres for bedre energi økonomi.»

Vi bruker nettbasert HMS system fra Internsikring.