Ventilasjon

PersonerifriskluftVentilasjon er først og fremst en investering i helse, men er også økonomisk lønnsomt dersom høyeffektiv varmegjenvinning velges. Vi oppholder oss 90 prosent av tiden innendørs. Inneklima er derfor helt essensielt for helsen. Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder astma og allergier. Kaldt klima kombinert med dårlig ventilerte boliger gjør oss spesielt utsatt.

Med vårt balanserte ventilasjonssystem EnerVent TS får boligen tilført frisk og renset luft hver dag hele året. Riktig ventilasjon forebygger sykdommer. Riktig luftskifte reduserer også farene for kreftfremkallende radongass og utvikling av fukt og muggsopp.

Enervent TS er en god økonomisk investering. I 2002 ble vårt system, Enervent TS, kåret til best-i-test av Forbrukerrapporten og Byggforsk (NBI). Effekt, ytelse, strømforbruk og luftmengde ble målt på ti markedsledende ventilasjonssystemer i Norge. Enervent TS kom best ut i en samlet vurdering av energiøkonomi, ventilasjon og inneklima.

Med Enervent TS gjenvinner du 90 prosent av varmen i avtrekksluften før den slippes ut. Dette innebærer en reduksjon av strømutgiftene på opptil 30 prosent. Testen viste at man i løpet av noen år vil ha en netto gevinst på over 10.000,- kroner. Da var strømprisen basert på totalt 60 øre/kwt, noe som er lavt i dag. Med dyrere strøm vil man spare inn investeringen enda raskere. Bra helse og god økonomi er viktig for de fleste. Med vårt ventilasjonssystem oppnår du begge deler.

Enervent TS ventilasjonssystem er utviklet i Norge og Finland og har vært på markedet i over 25 år. Mer enn 6000 Enervent-anlegg er i drift i Norge.

http://ener.no/