Tips og råd ved valg av varmepumpe

Varmepumpe er først og fremst en kilde for å spare penger på strøm. Problemet er at det finnes mange dårlige systemer. Det kan fort koste mer enn det smaker.

1. Vannbåren varme.
Man har størst effekt av å knytte en varmepumpe til vannbåren varme. Det er viktig at varmepumpen er fleksibel i forhold til å varme opp vann til varmelist, radiator, konvektorer og/eller gulvvarme. Undersøk om systemet effektivt varmer opp tappevannet slik at man unngår faren for legionella-bakterien.

2. Se på virkningsgraden. 
Hvor mange kilowatt får du igjen for hver kilowatt forbrukt strøm? Virkningsgraden bør ligge på 1:3,5. Da får du 3,5 kilowatt til prisen av én, og sparer nesten 75 øre pr. kilowatt når strømprisen nærmer seg en krone pr kwt.

3. Se på helheten.
Vær oppmerksom på at isolasjon, ventilasjon, oppvarmingsbehov, energikilde og
varmefordelingen i boligen bør sees i sammenheng.

4. Økonomi.
Se på årlige driftskostnader sammenlignet med investeringskostnader. Mange varmepumper er avhengig av en varmekilde det er svært kostbart å lage (f.eks energibrønn). Det er også vanskelig å spå hva som vil være den mest økonomiske varmekilden i fremtiden. Det kan derfor være lurt å sammenligne virkningsgraden opp mot investeringen. Teknologien taler for at det vil være mest lønnsomt å hente energi fra uteluften. Fordelen er i tillegg at investeringen er lav.

5. Strøm.
Norsk klima er ekstremt, og krever mye av en varmepumpe. Velg en varmepumpe som takler temperaturer på -15 grader, og som ikke er avhengig av ekstra mye strømforbruk for å virke om vinteren.

6. Tilpasset bolig.
Undersøk hva slags type varmepumpe som passer for din bolig. Bor du i tettbygdstrøk eller i en by har dette konsekvenser for hva slags varmepumpe du bør ha.

7. Vedlikehold.
Løsninger som krever lite og enkelt vedlikehold er å foretrekke.

8. Kunnskap er makt.
Skaff deg informasjon, og ikke gå for det første og billigste tilbudet. Det er sjeldent det beste. Undersøk om systemet er billig i drift og hva som kreves av vedlikehold.