Tester

Her er et utdrag fra den eneste uavhengige testen som er gjort på ventilasjonsagragater i Norge. Testen er utført av NBI. Testen kan i sin helet lastes ned på siden "Nedlastinger" under navnet prosjektraport.

 

Juni 2018.

Direktoratet for Byggkvalitet har denne våren testet oss på våre kvalitetssikringsrutiner.

Direktoratets vurdering:

Direktoratet har gjennomgått dokumentasjon som foretaket har sendt inn.

Foretaket har redegjort for de spørsmål direktoratet stilte, samt dokumentert at de delene

av kvalitetssikringsrutinene som ble etterspurt, følges i praksis.

Direktoratet har ikke gjort funn som indikerer behov for ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon.

Konklusjon:

På bakgrunn av ovennevnte anser direktoratet seg som tilfreds med foretakets dokumentasjon,

og avslutter dokumentkontrollen med dette.

Direktoratet minner om at det er en forutsetning for sentral godkjenning at alle foretak kontinuerlig arbeider

med oppdatering av foretakets kvalitetssikringsrutiner.

Rutinene skal fungere som et hensiktsmessig hjelpemiddel for foretakene, og må følges opp

og aktivt brukes i alle led i foretaket.