Salgsbetingelser

1. Alle priser i nettbutikken er inkludert mva.
2. Frakt og emballasje kommer i tillegg, Fraktprisen som er oppgitt er beregnet

som en makspris på små pakker, og inkluderer pakking og emballasje.

Avhengig av din bestilling vil vi tilpasse denne etter faktiske kostnader»

3. Betalingsvilkår er netto pr. 10 dager.
4. Eventuelle fraktskader forevises transportør omgående,
anmerkes på fraktbrev og attesteres av transportøren.
5. Varer tas kun i retur etter skriftelig avtale.
6. Vi tar forbehold om eventuelle feil i priser og annen informasjon.

7. Ener-Produkt er ikke ansvarlig for konsekvenser oppstått ved bruk av de solgte varer.

8. Ener-Produkt har salgspant I de solgte varene som sikkerhet for sitt krav på

kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. jfr. pantelovens paragraf 3-14.

9. Prisene i Nettbutikken kan endres uten varsel.