Salgs og leveringsbetingelser

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser
Generelle salgsbetingelser: Nedenfor stående betingelser (1) og NL 09 (2) gjelder ved salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. Priser er brutto priser uten mva. om ikke annet er oppgitt. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
2. Emballasje og frakt kommer i tillegg. Alle priser er FCA lager, dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
3. Småordretillegg på kr 150,-, kommer i tillegg på ordre under 500,-
4. Betalingsvilkår er netto per 15 dager. Avvikende betingelser må avtales skriftlig. Ved forsinket betaling belastes 18% renter pa.
5. Eventuelle fraktskader/manko forevises transportøren omgående, anmerkes på fraktbrev og attesteres av transportøren. Kopi av fraktbrev sendes Ventistål som eventuelt sender nye varer, og gjør opp med transportør. Kostbare produkter bør sjekkes ekstra nøye, og eventuelt pakkes ut av emballasje. Eventuell fukt på emballasje bør også sjekkes nøye.
6. Eventuelle reklamasjoner skal skje skriftlig, senest 7 dager etter mottak av varen. Forsømmes dette, faller reklamasjonsretten bort. Selgers forpliktelser er oppfylt når ny eller tilbørlig reparert del/vare er levert kjøper til erstatning for den defekte. Arbeid i forbindelse med mangelen bekostes av kjøper. Eventuelle følgeskader dekkes ikke.
7. Varer tas kun i retur etter skriftlig avtale. På grunn av krav til renhet stilles det store krav til varer som tas i retur. Ved retur beregnes det et gebyr på 25% samt full returfrakt. Ikke lagerførte varer tas ikke i retur.
8. Ener-Produkt as er medlem av EE returordning. Elektriske deler kan derfor returneres kostnadsfritt til avfallsdeponi eller et av våre lager for gjenvinning.
9. Force majeure (fritakelsesgrunn) regnes enhver omstendighet utenfor partenes kontroll som vanskeliggjør eller forsinker leveringer; både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør.
10. Valuta endringer etter tilbuds dato, vil synlig gjøres på faktura som egen varelinje. Dette fordi vi er inne i en tid med store endringer på krone verdien.
11. Våre tilbud er normalt gyldige i 30 dager fra tilbuds dato.

Vi tar forbehold om feil i prisliste og annet trykt materiell.