Produksjon

Enervent TS produseres ved vår fabrikk i Bø i Telemark, et sted hvor håndverk og tradisjoner står sterkt. Ved fabrikken produseres hver del med håndverksmessig presisjon, og hver enkelt komponent blir nøye testet og loggført i produksjonen.

For å oppnå den høye gjenvinningsgraden har vi utviklet kammervekslerne. Våre varmevekslerne består av kassett, monteringsramme og varmelagringsmedie.

Når Enervent TS – systemet er i bruk for gjenvinning «puster» ventilasjonsaggregatet vekslelvis mellom de to varmevekslerne med ca. 53 sekunders mellomrom. På denne måten mettes varmeveksleren maksimalt med energi fra boligen og vi får inn frisk luft som opptar varmen som er magasinert fra forrige syklus i varmeveksleren.

Varmelagringsmediet består av en spesiell legering av aluminium, som vi former til aluminiumslameller med nøye beregnet og uttestet for høyeste ytelse, riktige form og størrelse.

Enervent TS består også av spjeldhuset, dette er selve hjertet i aggregatet. Her pumpes og styres luftstrømmen mellom de to varmevekslerne og inn og ut av huset. På spjeldhus-enheten monteres vifter og styringsautomatikk. Styringsautomatikken må vi lage så robust at den tåler lang tids bruk, for varierende behov og under vekslende fuktighet og temperatur.

Enervent TS kommer i to utgaver, Multimodell for loftsmontering(eller ettermontering i eksisterende bolig), og Kabinettmodell som ofte brukes i nye boliger. Kabinettmodellen gjør vedlikehold og filterbytte svært enkelt og lett-tilgjengelig. For deg som kunde og for våre teknikere betyr dette spart tid og sparte kostnader. Det største produksjonsvolumet i dag er kabinettmodeller, fordi det er så enkelt å monterer, solid i utførelse og driftsikkert.

Kvaliteten i Enervent TS sikres ved høyt faglig nivå under prosjektering, montasje og produksjon av anlegg. Alle leveranser kjennetegnes ved at dette er et produkt som er laget med flid og omsorg for gode løsninger.

 

Du må kanskje betale noe mer for et ekte EnerVent TS anlegg i din bolig, men du får også noe mer. Du får et robust ogdriftsikkert anlegg, med markedets høyeste gjenvinningsgrad. Dette oppnås ved bruk av utvalgte råmaterialer, faglig dyktighet og nøye produktkontroll. Men du får også et godt produkt laget i god tradisjon, av fagutdannede håndverkere, som med yrkesstolthet kan si at de kun leverer det beste. Alle disse faktorer gir tilsammen den beste totaløkonomi.

Dette er din trygghet som kunde hos EnerProdukt AS.