Viktige prinsipper for ventilasjon

Det finnes mange former for ventilasjon. Byggforsk har dokumentert at balansert ventilasjon med kammerveksler gir den beste effekten, både for helse og økonomi.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning:

Dette tilfører like mye frisk luft til boligen som det suges luft ut av boligens våtrom. Samtidig utnyttes energien i luften som suges ut av boligen. En slik ventilasjon gir et godt inneklima med mulighet for god luftrensing. De mest effektive systemene utnytter 90 prosent av varmen i luften som blåses ut. Varmetapet er derfor minimalt. Energiøkonomisk, og reduserer de årlige fyringsutgiftene mye.

Mekanisk ventilasjon:

En vifte trekker luft ut av boligen og skaper undertrykk slik at ny luft trekkes inn gjennom luker og vindusspjeld. Dette kan i teorien gi et godt inneklima, men man suger ut all varmen i inneluften og trekker inn kald uteluft om vinteren. Lite energiøkonomisk.

Naturlig ventilasjon:

Luftekanaler, luker og utettheter sørger for at luften skiftes ut uten bruk av vifte. Luftskiftet i slike boliger avhenger av vær, vind og temperatur. Boliger er i de aller fleste tilfeller for dårlig ventilert med disse systemene når dagens byggforskrifter og krav til et sunt inneklima legges til grunn. Stort varmetap i den kalde årstiden.

Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning gir best resultat i forhold til helse og økonomi, men også innen balansert ventilasjon finnes det ulike teknologier med store forskjeller. Ulikhetene handler først og fremst om metoder for å gjenvinne varmen i luft som blåses ut av leiligheten. Hvilken variant du velger er avgjørende for økonomien.

Kammerveksler:

Kammer. Består av to magasiner. Det ene lagrer varme fra avtrekksluften. Det andre avgir varme til friskluften som skal inn i boligen. Ifølge Byggforsk er kammerveksler optimalt for å gjenvinne varmen i luften i vinterhalvåret, med en virkningsgrad (gjenvinningsgrad) på opptil 90 prosent. Samtidig opprettholder man riktig luftfuktighet i oppholdsrommene.

Roterende gjenvinner:

Roterende.jpgAggregatet inneholder et roterende hjul som går rundt mellom to luftekanaler. Varmen fra den ene kanalen blir tatt opp i hjulet og ført over til den andre kanalen.  Virkningsgrad på rundt 80 – 85 prosent.

Plateveksler (motstrømsveksler eller kryssveksler):

Lufta går mellom ulike lameller av aluminium. Luften krysses og overfører varme. Lite energiøkonomisk i minusgrader, men god virkningsgrad i plussgrader. Systemet fryser raskt og er tilpasset et varmere klima enn det norske.