Nyheter

Billig ventilasjonsfilter kan bli dyrt!

Er du på utkikk etter billig ventilasjonsfilter? Husk at «billig» fort kan bli dyrt dersom du bare ser på innkjøpsprisen.

Selvfølgelig er det lett å bli fristet når du sitter der med tilbud på to produkter som ser tilsynelatende like ut, og der det ene har en latterlig lav pris i forhold til det andre.

Men dersom du tar deg tid til å ta en ekstra sjekk, kan det faktisk vise seg at det som ser ut som et billig ventilasjonsfilter faktisk kan bli veldig dyrt.

Samme mål – ulike egenskaper

Du lurer kanskje på hvorfor?

Jo, selv om to ventilasjonsfilter har samme rammemål og passer perfekt i ventilasjonsanlegget, kan de ha helt ulike egenskaper.

Et filter med samme rammemål kan ha ulikt antall poser, ulik dybde/lengde, og dermed ulikt filterareal.

Filter med ulikt filterareal, har ulik evne til å håndtere en bestemt luftmengde. Dersom vi tar utgangspunkt i at luftmengden er den samme, dreier det som enkelt forklart om følgende:

  • Et filter med lite areal har høyere trykkfall enn et filter med stort areal
  • Jo høyere trykkfall – jo større energiforbruk
  • jo større energiforbruk – jo større strømregning

Du skjønner tegningen, ikke sant?

Dobbelt så dyrt

Naturlig nok vil det selvfølgelig være slik at det går med mer materiale til å lage et ventilasjonsfilter med stort areal enn et filter med lite areal. Derfor er som regel filteret med størst areal også dyrest i innkjøp. Og det er her mange innkjøpere blir blendet når de skal velge mellom to ulike leverandører. De velger gjerne det som på papiret er det billigste filteret.

Det kan være et feilgrep. Et skikkelig dyrt feilgrep.

du kan ende opp med å betale over dobbelt så mye i energikostnader som det du sparer på innkjøpsprisen

Dersom du ser på bildet øverst på siden, ser du at et forsøk på å spare på innkjøpsprisen faktisk kan gi så mye som 30 % økte driftskostnader.

Eller for å si det på en annen måte: du kan ende opp med å betale over dobbelt så mye i energikostnader som det du sparer på innkjøpsprisen

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Tips for pollenallergikere:

Bruk pollenfilter i ventilasjonsanlegget

Kort fortalt er det to ting du som pollenallergiker må huske på når det gjelder valg av filter. Bruk finfilter som stopper mest mulig pollen, og bytt filter to ganger i året.

Alt pollen anses å være større enn 1 µm. Siden Interfil sin filterserie SuperFlow F7 i snitt stopper 99 % av denne partikkelstørrelsen under drift, er disse F7-filtrene svært godt egnet til å stoppe pollen fra vanlige blomster og trær.

Alle som har kjent på kroppen hvordan det er å være pollenallergiker, vet at også den siste prosenten er viktig. Dersom du ønsker å stoppe en enda større andel av pollenpartiklene, er F8 eller F9-filter et godt valg. Da vil filteret i snitt fange opp tilnærmet 100 % av partiklene under levetiden.

Interfil sin filterserie SuperFlow F7 stopper i snitt 99 % av all pollen

Under lang tids bruk er det derimot en risiko for at pollenpartiklene som er fanget i et filter kan begynne å slippe blant annet allergener. Det anbefales derfor regelmessige filterbytter for å sikre best mulig inneklima. Minimum en gang pr år, men gjerne to ganger (før og etter pollensesong).