Luft/Vann

Panasonic luft/vann varmepumper er et komplett, moderne system for oppvarming, kjøling og forbruks-vannproduksjon i hus. Systemet gir effektiv energisparing og reduserer utslipp av karbondioksid

Panasonic er et sikkert og økonomisk system inkludert sirkulasjonspumpe og komplett klimasystem for distribusjon av varme/kulde.

Varme-energien er hentet fra uteluften gjennom utedelen, og blir transportert til innedelen via kuldemediet som sirkulerer i et lukket rørsystem.

Utedelen henter varme-energien fra uteluften(varmekilden), og en kompressor øker temperaturen ved komprimeringsprosessen. Det varme kuldemediet går over i gassform og blir ledet til innedelen.

Kuldemediet avgir varme-energien til vannet for videre distribusjon i klimasystemet Kuldemediet som etter nedkjøling er tilbake i
væskeform ledes tilbake til utedelen og prosessen gjentas.

Ved kjøling reverseres varmepumpen. Ellers gratis kjøling fra kaldt vann.

Innedelen styrer utedelens funksjon ved å bruke data fra temperatursensorer. Ved behov for ekstra varme kan rimelig energy hentes fra solenergi, ved, bio og lignende.