Luft/luft

Luft – luft varmepumpe er det enøk-tiltaket som gir best resultat og størst tilbakebetaling i de fleste eksisterende private boliger. Luft – luft varmepumpe er enkel å montere med lite eller ingen bygningsmessige endringer og vil normalt dekke varmebehovet i alle åpne arealer slik som stue, spisestue, kjøkken og gang/ foajé.

Tall fra Enova viser at en enebolig med et forbruk på 22000kWh brukt til oppvarming kan spare 7700 kWh per år. Dette er meget konservative tall regnet ut fra at varmepumpen dekker 60% av boligens varmebehov og at årsvarmefaktoren er på 2,4. En årsvarmefaktor på 2,4 er svært lavt – en ny moderne varmepumpe vil normalt gi en faktor på 3,5 eller høyere.

Det er mye snakk om COP (varmefaktor). Den oppgis i alt brosjyremateriell ved en utetemperatur på +7 °C og angir forholdet mellom tilført og avgitt effekt. Det som er viktig for deg som kunde, er å få oppgitt årsvarmefaktoren for varmepumpen under de lokale forhold som gjelder hos deg. Dette er kunnskap som den lokale forhandler har, og ut fra det kan gi deg en anbefaling for riktig dimensjonering

Astma- og allergisykdommer er en av vår tids mest voksende folkesykdommer. Det er derfor av stor betydning at man får renset inneluften og skape et så rent og behagelig inneklima som mulig. Mitsubishi har tatt denne utfordringen på alvor og utviklet et unikt filtersystem i sine varmepumper. Mitsubishi varmepumpe har en arbeidsfunksjon som suger opp forurenset luft og leder den gjennom et allergirensefilter. Bakteriene nedbrytes og restene vil fanges opp i filteret, slik at ren og trygg luft sendes ut fra klimaanlegget. Det fotokatalyserende, vaskbare filteret holder luften frisk ved fjerning av molekyler som forårsaker lukt i rommet.

Luft/luft varmepumper er best egnet i mindre eneboliger/leiligheter med en relativt åpen planløsning for å få sirkulert varmen best mulig i boligen. Det er viktig å huske på at innedelen/innedelene plasseres slik at man får best mulig varmespredning i de områdene man oppholder seg mest. Det er også viktig å tenke på at varmepumpen skal dekke et størst mulig areal. For å optimalisere plasseringen er det viktig å rådføre seg med den lokale forhandler, som kan gi deg nyttig råd og tips. Forhandleren har lang erfaring og kjenner produktet godt.

All montering og service må utføres av godkjent installatør

Ta gjerne kontakt med oss for produktanbefaling og pristilbud.