Forskrifter

Boliger ventileres først og fremst av to grunner:

  • for å oppnå god luftkvalitet. Dvs. at luften skal oppleves som frisk og behagelig, samt ikke bidra til helseplager.
  • for å unngå fuktskader i bygningene i form av mugg og soppskader, samt eventuelt andre ugunstige forhold. (ref. NBI rapport 113 – 2002 Boligventilasjon)

Byggereglene stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet. Teknisk forskrift angir dessuten krav til luftmengder, mens veiledningen beskriver trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom leiligheter i flerfamiliehus, regulering, vedlikehold, samt til energieffektivitet og energibruk.

Ifølge Teknisk forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger være 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal ved etasjehøyde på 2,4 m tilsvarer dette 0,5 luftvekslinger pr. time. Det vil si at luften skal byttes ut hver annen time.

Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. sengeplass, mens kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet. I leiligheter er som regel avtrekksluftmengden fra våtrommene, eller lufttilførsel iht. personbelastning, dimensjonerende ventilasjonsmengden blir derved vesentlig større enn 0,5 luftvekslinger pr. time. Høyt luftskifte, og forholdsvis lite ytterveggsareal, medfører at oppvarming av ventilasjonsluft er den enkeltfaktoren som har størst betydning for energibruken i leiligheter.

Iflg. veiledningen til Byggteknisk forskrift må boliger vanligvis ha balansert ventilasjon for å tilfredsstille kravene til luftkvalitet og energieffektivitet.

EU-direktiv om bygningers energibruk

Et EU-direktiv om energibruk i bygninger stiller krav til energieffektivitet for både nye og rehabiliterte bygg. I tillegg er det innført ordninger for sertifisering av bygningers energieffektivitet. Nye energikrav i Teknisk forskrift (TEK10) er utarbeidet for å ivareta dette.

Valg av Enervent balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som har størst betydning for redusert energibruk i nye boliger.

Samtidig oppnås ”friske hus” – med god luftkvalitet.

Snakk med oss om ventilasjon

Bruk kontaktskjemaet, eller ring oss.

Kontaktinformasjon:
Ener-gruppen
Vaskebergveien 1, Bø Industriområde
3800 Bø i Telemark

Tlf: +47 35 06 11 00
Fax: +47 35 06 11 10
E-post: ener@ener.no

Salgsavdeling:
salg@ener.no

Navn
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 50 MB.
    Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.