Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse.

Ansvarsrett_logo_rgb_liten[1]

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.

Fra 1. januar 2016 skal nye tilleggsvilkår vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det:

  • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift og har betalt skatter og avgifter.

 Sentralgodkjenning gyldig til 12.06. 2020

 

Juni 2018.

Direktoratet for Byggkvalitet har denne våren testet oss på våre kvalitetssikringsrutiner.

Direktoratets vurdering:

Direktoratet har gjennomgått dokumentasjon som foretaket har sendt inn.

Foretaket har redegjort for de spørsmål direktoratet stilte, samt dokumentert at de delene

av kvalitetssikringsrutinene som ble etterspurt, følges i praksis.

Direktoratet har ikke gjort funn som indikerer behov for ytterligere undersøkelser eller dokumentasjon.

Konklusjon:

På bakgrunn av ovennevnte anser direktoratet seg som tilfreds med foretakets dokumentasjon,

og avslutter dokumentkontrollen med dette.

Direktoratet minner om at det er en forutsetning for sentral godkjenning at alle foretak kontinuerlig arbeider

med oppdatering av foretakets kvalitetssikringsrutiner.

Rutinene skal fungere som et hensiktsmessig hjelpemiddel for foretakene, og må følges opp

og aktivt brukes i alle led i foretaket.