Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse.

Ansvarsrett_logo_rgb_liten[1]

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.

Fra 1. januar 2016 skal nye tilleggsvilkår vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det:

  • Har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
  • Oppfyller de lovpålagte kravene til drift og har betalt skatter og avgifter.

 Sentralgodkjenning gyldig til 12.06. 2020